Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziś jest: 18.06.2024, serwis aktualizowany: 17.05.2024 o godzinie: 15:23

Menu przedmiotowe

Strona główna

WITAMY NA STRONIE PODMIOTOWEJ

KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W BYTOMIU

W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

Komenda Miejska Policji

w Bytomiu

41-902 Bytom

ul. Powstańców Warszawskich 74

tel.  47 85 332 00

fax. 47 85 332 44

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Strona Główna Komendy Miejskiej Policji w Bytomu

 

 

Niesłyszący i niedosłyszący petenci Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mają możliwość skorzystać z pomocy biegłego sądowego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika – osoby przybranej podczas załatwiania swoich spraw w naszym urzędzie. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

INFORMUJEMY:

- Osoby uprawnione – osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się - są zobowiązane zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybrane metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, Z WYŁĄCZENIEM SYTUACJI NAGŁYCH, kontaktując się

z oficerem prasowym KMP w Bytomiu, e-mail:

rzecznik@bytom.ka.policja.gov.pl lub bezpośrednio

z Komendantem Miejskim Policji w Bytomiu na adres e-mail:

komendant@bytom.ka.policja.gov.pl

- Organ administracji publicznej, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

do góry